Obsah
Celovečerní animovaný snímek je složen z několika příběhů, v nichž jsou vizuálně ztvárněny skladby klasické hudby v moderní, ironické formě. Bozzetto si vybral Debussyho Preludium k Faunovu odpoledni, Dvořákovy Slovanské tance, Ravelovo Bolero, Sibeliův Smutný valčík, Vivaldiho Koncert v C-Dur a Stravinského Pták ohnivák, které ho inspirovaly k vytvoření jednotlivých postav a jejich narativních linek. Příběhy jsou zároveň propojeny s hranou vrstvou, v níž režisér pracuje se stejnými komickými mechanismy, jaké jsou běžné v kreslené grotesce.