Obsah
Kdesi v nejzapadlejším koutku obrovské čínské říše žije v malém údolíčku chudá tkadlena se svými třemi syny. V malé chýši se již dlouhá léta střídá bída s nouzí, i když matka dnem i nocí tká na malém ručním stavu rohože a koberce. Není lehké uživit tři věčně hladové junáky, zvláště když jen jeden z nich, nejmladší Lao-šan, si hledí práce, zatímco oba starší tráví čas jen vychloubáním a holedbáním, jak jednou naráz zbohatnou.