Obsah
Pôvodná bábková hra o tom, ako statočný mládenec svojou šikovnosťou prekabáti lakomú gazdinú.