Doba ledová 4: Země v pohybu - Ice Age: Continental Drift
Další názvy
Doba ľadová: Zem v pohybe
Na festivalech
Festival Fantazie 2012
Obsah
Pokračování slavného snímku DOBY LEDOVÉ zavádí diváka přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Tento superkontinet, který existoval v paleozoiku a mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále sbírá své oříšky.
Související díla: