Obsah
Animovaná rozprávka zobrazuje život veľkej svätice, ktorej príklad oslovil mnoho jednoduchých, ale aj mocných ľudí danej doby. Narodila sa v mnohopočetnej rodine v talianskej Siene v roku 1347. Už od mladého veku mala mystické videnia Ježiša Krista, Panny Márie a svätých. Keď dosiahla šestnásty rok, požiadala o prijatie medzi členky tretieho rádu sv. Dominika nazývané "mantellate". Vďaka svojmu veľkému srdcu, modlitbám a ľudskému prístupu si ju ľudia obľúbili. Celý svoj život rozdávala lásku, učila ľudí milovať nielen Pána, ale aj všetko živé naokolo. Starala sa o chudobných a chorých, rozdala všetko, čo vlastnila, aby mohla pomôcť všetkým tým, ktorí to potrebovali. Mala toľko vnútorných síl a odvahy, že dokázala čeliť nástrahám doby, v ktorej žila. Hoci jej život bol krátky, zomrela vo veku 33 rokov, bol však veľmi bohatý a hodný nasledovania.