Obsah
Děj se obrací do dávné minulosti Japonska, do poloviny osmého století, měl v úmyslu odpovědět na válku v Iráku podobně mírumilovnými prostředky, jakými hrdinka jeho filmu, krásná Iracume, vykupuje prostřednictvím svého uměleckého činu násilí spáchané v minulosti. Iracume, bohy vyvolená žena svého ctihodného rodu, při následování své vnitřní snové vize utká látku, kterou pokryje krásným duchovním obrazem. Kniha mrtvého je ovlivněna mýtem o roli umělce, jenž stojí beze všech iluzí na straně dobra.