Americký pop - American Pop
Na festivalech
PAF 2011
Režie:
Ralph Bakshi
Scénář:
Ronni Kern
Animace:
Bakshi Productions
Obsah
Snímek se zaměřuje na společenské vrstvy i užší skupiny, které – v opozici či nezávisle – pěstovaly během 20. století vlastní (nejen) hudební kulturu, mnohdy vepsanou do amerických dějin. Na jejich pozadí se odehrává sága čtyř generací muzikantů, počínaje židovským chlapcem Zalmiem, který s matkou prchá z Ruska konce 19. století před pogromem.