Obsah
Proč je Země kulatá a modrá? Není tomu tak docela, oceány pokrývají tři čtvrtiny zemské plochy. Pokud bychom tuto vodu odstranili, zjistili bychom že představuje pouze jednu tisícinu objemu Země. Často se zapomíná nato, že Země nemá dokonale kulatý tvar. Země je na pólech zploštělá, protože se točí příliš rychle. Tento účinek má odstředivá síla a také měsíc, jehož síla se projevuje nejen při přílivu a odlivu, ale má určitý vliv i na tvar Země. A stále existuje celá řada otázek. Existují v galaxiích, které nás obklopují další obydlené planety? Kolik galaxií se nachází ve vesmíru? Má vesmír nějaký konec či hranici? Nebo je nekonečný? Je plochý, nebo má nějaký tvar? Má tvar koule nebo krychle?