Obsah
Rozprávka o záchrane zvierat, ktoré v divočine vymierajú. Bohatý muž, ktorý rozumie jazyku zvierat a dokáže sa s nimi rozprávať, chce zachrániť zvieratá pred vyhynutím. Zvieratá v divočine pomaly vymierajú a muž sa že z každého zvieracieho druhu zachráni práve dvoch jedincov. Novodobý Noe však nedomyslí dôsledky svoho činu a bláznivý príbeh sa začína.