Obsah
Dvě srdce, kterým chybí šroubky, ale vzájemně se doplňují, a stará pitoreskní čtvrť uprostřed metropole, která může být nebem i peklem.