Obsah
Na zápraží domova pro smyšlené kamarády se jednoho dne objeví bedna na hračky opásaná řetězem a s varováním, že ji nikdo nemá otevírat. Dobrosrdečná Frankie nehodlá dbát příkazů pana Herrimana a když z ní uslyší vycházet zoufalý hlásek, bednu otevře. Tím se před ní rozprostře svět nezměrné fantazie, do kterého začne ráda utíkat před dřinou a nevděkem, kterým musí v domově čelit. Když pak jednoho dne není nikde k nalezení, vydají se ji Mac s Modrou, Eduardem, Koko a Wiltem hledat. Ale zachránit ji ze spárů nevypočitatelného světa uvnitř truhly bude úkol hodný nejen opravdových hrdinů, ale také věrných kamarádů.