Obsah
Animovaný film, který se na klasický příběh trosečníka ze slavné románové předlohy dívá s humorným nadhledem. Zkušený tvůrce a osobitý výtvarník použili kombinovanou techniku, v níž se prolínají postupy klasického loutkového filmu s oživením plošných kreseb. Využili materiál natočený pro dvanáctidílný televizní seriál, ale příběh vystavěli jinak, změnili pořadí i strukturu jednotlivých sekvencí, komentář i dialogy. Kombinace technik přehledně odděluje Robinsonovy vzpomínky od děje probíhajícího v reálném čase. Robinson pocházel z váženého yorského rodu a přes zákaz rodičů odešel 1. září 1651 na moře. Hned první loď, na které se učil základům mořeplavectví, po vyplutí ztroskotala. Poslední rada topícího se kapitána Robinsonovi zněla: Už nikdy se nepouštět na moře, protože s ním ztroskotá i zakotvená loď...