Vydaná média filmu Barbie Fairytopia a kouzlo duhy
Barbie Fairytopia a kouzlo duhy - Barbie Fairytopia Magic of the Rainbow
Barbie Fairytopia a kouzlo duhy

DVD

30.04.2007