Obsah
Sluha zlého krále Jirka ujedl přes přísný zákaz ze zázračné ryby a začal stejné jako jeho král rozumět hlasům zvířat. Král mu slíbil odpustit trest smrti, jestliže mu Jirka vyhledá krásnou zlatovlasou pannu, o níž vyprávěli dva ptáci. Jirka se vydá na cestu a po mnoha útrapách Zlatovlásku najde. Její otec ji však vydá teprve tehdy, když Jirka splní tři úkoly. Jirka je splní za pomoci krkavčátek, mravenců a zlaté rybky, jimž na své cestě prokázal dobrodiní. Odvede Zlatovlásku ke svému králi, ale ten jej dá za odměnu stít. Zlatovláska však Jirku oživí živou vodou. Když král vidí, že Jirka je teď ještě krásnější, chce také omládnout a vypije mrtvou vodu; ale zároveň vylije živou vodu, a tak už není síly, která by jej vrátila životu. Jirka se Zlatovláskou mohou slavit svatbu. Budou lidu vládnout jistě dobře a spravedlivě.