Kresleno z paměti - Drawn from Memory
Na festivalech
Anifest 2008
Režie:
Paul Fierlinger
Scénář:
Paul Fierlinger
Animoval:
Paul Fierlinger
Obsah
Animovaná autobiografie Paula Fierlingera. Fierlinger coby animátor zde soustřeďuje svůj značný talent, aby prostřednictvím útržkovitých i živých vzpomínek a občasných fotografií převyprávěl svůj příběh vzpurného syna Československého kariérního politika Jana Fierlingera. Po vypuknutí druhé světové války se Fierlinger a jeho rodina stali válečnými uprchlíky ve Spojených státech, kde mladý Pavel vyrůstal jako americký kluk, a cestoval od jedné pěstounské rodiny ke druhé, aby nenarušoval ambice svých politicky angažovaných rodičů. Po válce byl jeho otec dosazen na vysoké místo v sověty kontrolovaném Československu a Paul byl vytržen ze světa, který znal, a vržen do mrazivé reality poválečné Prahy.