Obsah
V současné době jsou automobily absolutně běžnou součástí našeho života, spotřební „zboží“, které ani nevnímáme. Staly se spolehlivými služebníky, jenom obyčejným prostředkem k překonávání vzdáleností. Možná, že dnešní auta uchvacují technickou dokonalostí. Chybí jim však vznešenost a půvab, kterými se vyznačovala v dobách pro nás již pohádkových... Podobné je to i s lidskými vztahy: máme dokonalá elektronická spojení, ale vztahy mnohokrát nestojí za nic... Film by neměl být retrovzpomínkou krásné doby. Spíše by se měl, mimo dobu a často i mimo realitu, zabývat hezkými vztahy mezi lidmi. Měla by to být taková pohádka. Koncepce filmu je povídková, každou povídku realizuje jiný autorský kolektiv, je vytvořena jinou animační technologii a jiným výtvarníkem. Povídky jsou spojeny do jednoho dramatického celku.