Zimní dny - Fuyu no hi
Na festivalech
Animánie 2012
Obsah
Úžasný a vizuálne strhujúci výsledok spolupráce najvýznamnejších animátorov sveta, ktorí spojili svoje sily, aby vytvorili obrazovú podobu japonského štýlu poézie známeho ako renku. Využijúc pre film ako podklad dielo nazvané Basho’s Seven Poetry Collection sa pod vedením renomovaného bábkového animátora Kihachira Kawamota zoskupilo 35 umelcov z Anglicka, Belgicka, Českej republiky, Číny, Holandska, Japonska, Kanady a Ruska, aby vytvorili unikátnu obrazovú verziu básne, ktorá je sprevádzaná prvotriednou animáciou bezchybne plynúcou z verša na verš. Filmová lahôdka pre milovníkov animácie a poézie ako aj pre tých, čo príjmu alternatívny a inovatívny prístup k tradičnej umeleckej forme.