Pocahontas - Pocahontas
Další názvy
Pocahontas: Indiánská princezna
Režie:
Orlando Corradi
Animace:
Mondo TV
Obsah
Pocahontas se vydala na dlouhou cestu ve jménu dobra všech zemí Ameriky. Vyzývá různé indiánské kmeny, aby sdílely vzkaz od stvořitele, tak jak byl zobrazen v proroctví Hopi před dávnými věky. Na její cestě ji provází její duchovní přítel jménem Hopi Ho. Na společných cestách se seznámí s rozmanitými způsoby živata, stejně jako různou architekturou, zvyky, jídly, obřady a legendami Amerických národů, které navštíví.