Obsah
Anna přijme místo vychovatelky u siamského dvora a přichází na to, že jeden z jejích nejnezbednějších žáků je nástupce trůnu. Shodou okolností se její syn spřátelí právě s princem a i přes velké společenské rozdíly se obanaučí vzájemné úctě a pochopení a společněprožijí největší dobrodružství svých životů.