Obsah
Hlavními hrdiny tohoto seriálu je šest humanoidních medvídků (jsou jedinými gumídky, kteří zůstali v tzv. Gumdolí, ostatní jejich příbuzní odpluli do zámoří), dále se v seriálu objevují obři - Tupouni a několik dalších lidských postav. Seriál se odehrává ve středověké Anglii. Gumídci žijí v lese, kde se skrývají před lidmi, kteří se myslí, že gumídci již neexistují a že příběhy o nich jsou pouhé pohádky. O jejich existenci se dozví jen dva lidé - královská dcerka Klára a královské páže Kryštof. Hlavním nepřítelem gumídků je kníže Ignor, který žije na svém hradě Lotrník společně s obry - Tupouny, ke kterým patří i malý tupoun, hlavní poskok Ignora, který se jmenuje Stoupa. Hlavním cílem Ignora je získat hrad Strdín, kde se svou rodinou a svými poddanými žije král Medunie, Kristián. Na tom, že se Ignorův cíl zatím nepodařilo uskutečnit mají velký podíl Gumídci, kteří se po vypití posilňujícího sirupu zvaného hopsinková šťáva stanou na omezenou dobu silnějšími a dokážou velice dobře skákat