Scénář:
Ljuba Štíplová
Režie:
Bohumil Šejda
Obsah
Slovenská televízia Košice ponúka sedemdielny animovaný seriál Tri svište. Hlavnou témou týchto večerníčkov je ochrana prírody a šibalstvá malých svišťov. Spojenie sveta zvieratiek a sveta ľudí ponúklo tvorcom možnosť vytvoriť množstvo humorných scén. Svište sú typické pre slovenskú prírodnú rezerváciu Vysoké Tatry, a preto aj príbehy malých svišťov boli zasadené do tohto prostredia. Každý z príbehov má okrem množstva humorných gagov aj výchovné časti. Zábavnou formou sa deti majú naučiť, čo je v chránenej prírodnej rezervácii dovolené a čo nie. Cez rozprávkový príbeh sa poukazuje na krásu slovenskej prírody.