Obsah
Kreslená séria rozprávok s večerníčkovým deduškom, vnučkou a zvieratkami z hospodárskeho dvora.