Obsah
Zvieratká prežívajú svoje príbehy tak ako my, ľudia. Musia sa vedieť pobiť s nepriazňou osudu, ale aj vedieť sa podeliť s radosťami každodenného života. Už to, že hlavnou hrdinkou týchto príbehov je malá svätojánska muška, predznamenáva túžbu tvorcov poukázať na to, že aj ten najmenší a najslabší tvor môže pomôcť a prospieť tomu najsilnejšiemu.